Søg:
Praktiske Grunde
ForsideOm tidsskriftetRedaktionAdvisory boardForfattervejledningKontaktHexis
Forside nyeste nummer af Praktiske Grunde

Praktiske Grunde
Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab
Udgivet siden 2007 af foreningen Hexis - forum for samfundsvidenskabelig forskning
www.hexis.dk
ISSN 1902-2271

OM TIDSSKRIFTET

Praktiske Grunde udgives af foreningen Hexis • Forum for samfundsvidenskabelig forskning og udkommer elektronisk med fire numre årligt.
Praktiske Grunde er et tværfagligt internordisk forum for analyse af sociale og kulturelle praksisformer, deres sociale genese, strukturelle betingelser, virkemåder og relation til magt- og dominansforhold.
Praktiske Grunde er til for at fremme den kritiske dialog mellem de mange forskellige forskere og studerende, der på forskellige måder og i forskellige sammenhænge arbejder med inspiration fra den franske sociolog Pierre Bourdieu og beslægtede forskere. Tidsskriftet redigeres således med afsæt i følgende basale videnskabelige grundantagelser:

  • videnskabelig viden har både en teoretisk og en empirisk dimension
  • det videnskabelige objekt er konstrueret gennem et brud med førstehåndsforståelsen
  • at tænke i relationer giver bedre virkeligheds-modeller end at tænke den i substanser
  • virkeligheden er historisk og fortiden virker i nutiden, både kollektivt og individuelt

Praktiske Grundes tværfaglige redaktion består af et dansk, svensk og norsk redaktionspanel. Tidsskriftet bringer fagfællebedømte forskningsartikler, oversættelser af centrale fremmedsprogede tekster og anmeldelser. I tidsskriftets nyhedsbrev optages mindre essays, debatindlæg, bogomtaler, meddelelser om konferencer, seminarer, studiegrupper o.l. Praktiske Grunde publicerer på dansk, svensk, norsk og engelsk.